Gold Rates : మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర.. ఎంతంటే..?

Gold Rates : విజయవాడ : ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

విజయవాడ: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

విశాఖపట్నం: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

విశాఖపట్నం: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

తిరుపతి: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

తిరుపతి: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

నెల్లూరు: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

నెల్లూరు:ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

హైదరాబాద్ : ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే ( రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

హైదరాబాద్ :ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

ఖమ్మం: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

ఖమ్మం: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

నిజామాబాద్: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

నిజామాబాద్: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే(రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

ముంబై: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,650
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.55,800) రూ.150 తగ్గింది.

ముంబై: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,710
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.60,870) రూ.160 తగ్గింది.

బెంగళూరు: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.55,700
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే ( రూ.55,850) రూ.150 తగ్గింది.

బెంగళూరు: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.60,760
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే ( రూ.60,920) రూ.160 తగ్గింది.

చెన్నై: ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.56,050
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.56,250) రూ.200 తగ్గింది.

చెన్నై: ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములు రూ.61,150
నిన్న (25-05-23)తో పోలిస్తే (రూ.61,360) రూ.210 తగ్గింది.

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gold Rates : నేడు బంగారం ధర ఎంతంటే..?

Gold Rates: నిన్న తగ్గింది, ఇవాళ పెరిగింది.. బంగారం ధర బేజార్..

Gold Rate: ఐదేళ్లలో 60 శాతం పెరుగుదల.. ధరే బంగారమాయేనే..

Gold Rates : ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..?